About this edition

 

Hier wordt een editie van Joannes Antonides van der Goes’ Ystroom geboden. De tekst van de eerste editie uit 1671 is als basis gekozen. Hieraan zijn aantekeningen toegevoegd, ook van oudere editoren: Witsen Geysbeek, Bilderdijk en Van Mourik. Bij deze site is een vertaling in boekvorm verschenen, die is uitgegeven bij Verloren in Hilversum.

 

Hier wordt een editie van Joannes Antonides van der Goes’ De Ystroom geboden. De tekst van de eerste editie uit 1671 is als basis gekozen. De facsimiles zijn van het exemplaar dat aan Constantijn Huygens heeft toebehoord (Koninklijke Bibliotheek 28 K 25), dat is gedigitaliseerd door ProQuest als deel van de Early European Books. Aan de editie zijn de aantekeningen van  Pieter Witsen Geysbeek (1828) (wg), Willem Bilderdijk (1827-1836) (bild) en de handschriftelijke aantekeningen van Arnold van Mourik (met grote dank aan de erven Van Mourik die toestemming gaven zijn aantekeningen te gebruiken) (prelvm) toegevoegd, alsook een vertaling in modern Nederlands. Zo kan de lezer de annotaties van oude en moderne editoren gemakkelijk naast elkaar zetten en vergelijken, wat betreft hun resultaten en hun aanpak. Verder zijn de marginalia van de oorspronkelijke druk (marg) en de daar opgenomen voetnoten (va) in deze editie opgenomen, alsook commentaarnoten, gemaakt door diverse medewerkers (com), korte woordverklaringen, veelal door Boukje Thijs samengesteld (wv), en inleidende opmerkingen bij sommige passages (inl). Zo is deze editie er één om te worden geraadpleegd en bestudeerd, meer dan doorgelezen – al is dat laatste wel mogelijk. De elektronische vorm maakt het editoren mogelijk wijzigingen aan te brengen en annotaties toe te voegen en de editie zo telkens te verbeteren.

Het project is begonnen door Boukje Thijs, en voltooid onder leiding van Jan Bloemendal. Hieraan werkten mee deelnemers aan het werkcollege ‘Spel met de taal’ dat gegeven werd door Jeroen Jansen; het werkcollege ‘Het raadsel van de Gouden Eeuw’, onder leiding van Paul Knevel en Elmer Kolfin, met name studente Nettie Schwartz; het werkcollege ‘Editeur/Redacteur’ door Frans Blom, en het werkcollege ‘Lezen en laten lezen’ door Els Stronks, en in het bijzonder de studenten Arien op ’t Land, Marianne Minkels, Sabine Muller, Lotte Schermer, Marijke de Vos en Kim Wassens van het werkcollege ‘Teksteditie’ onder leiding van Lia van Gemert, die zeer intensief aan de tekst hebben gewerkt. Ten slotte leverden de studentassistenten en vrijwilligers Marijke Boter, Inge Broekman, Karolien de Jager, Sander Metsemakers, Sabine Muller, Sophie Reinders, Tineke Talstra en Frida van Til belangrijke bijdragen. Een geillustreerde vertaling met aantekeningen en een uitgebreide inleiding is verkrijgbaar bij uitgeverij Verloren. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met jan.bloemendal@huygens.knaw.nl